Intro

text:  L. Konderla

Daleko, někde mezi severním a jižním pólem,
přesně uprostřed a možná o kus výše,
rozpíná se bájná, na lesy a zvěř bohatá krajina.
Udatnost a bystrou mysl, zde muži čerpají z
  kouzelných nápojů, jež jim jsou odpradávna
denně nalévány ve shromažďovacích chýších.

Po návratu do svých obydlí, jsou radostně vítání
svými ženami a pak v hlučném a družném hovoru,
chválí si navzájem své činy, které v uplynulém dni vykonali.
Mezi sebou hovoří zvláštní, malebnou a libozvučnou mluvou.
Mluvou, která se pro svou genialitu stala kolébkou
a pramatkou jazyků celého světa.

Země, o níž vám vyprávím je jedinečná
a její název tajuplný – „Goralie“.